Ovdje govorimo o biostimulaciji stanica kože s ljudskom plazmom bogatom trombocitnim faktorima rasta. Rezultati mogu biti vidljivi već nakon tjedan dana.

od 133 eur