Dogovori pregled

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY

MM Medestetica

Telefonske narudžbe ili upiti na broj telefona: +385 1 5515 293

Vrijeme poziva: od 10 -12 i 18 -20 h

Ili putem e-maila: dr@mm-medestetica.hr

Vrijeme poziva

Ponedjeljak:
Utorak:
Srijeda:
Četvrtak:
Petak:

10:00 – 12:00 ili 18:00 – 20:00
10:00 – 12:00 ili 18:00 – 20:00
10:00 – 12:00 ili 18:00 – 20:00
10:00 – 12:00 ili 18:00 – 20:00
10:00 – 12:00 ili 18:00 – 20:00

Radno vrijeme

Prema dogovoru.

ZAKAZIVANJE INTERVENCIJE I PREDUJAM
Datum i vrijme intervencije može se zakazati telefonom, e-mailom i osobnim dolaskom.
Kirurške intervencije se vrše isključivo ako postoji tačan dogovoren datum intervencije i ako je plaćen predujam!
Predujam za dogovoreni termin intervencije može se platiti osobno na Klinici ili transferom novca preko banke.
Predujam se mora platiti do određenog datuma. Ukoliko se predujam ne plati do datog datuma, Klinika ima pravo brisati zakazani datum intervencije. U slučaju da pacijent traži novi termin intervencije ponovo treba platiti predujam za nanovo zakazani termin.
O visini predujma u svakom slučaju putem e-maila/telefonski obavještavamo pacijenta prilikom zakazivanja termina intervencije.

OTKAZIVANJE/ PROMJENA ZAKAZANOG TERMINA INTERVENCIJE
Intervencija se može otkazati putem e-maila.
Skrećemo pažnju našim pacijentima da, ukoliko pacijent koji je dao predujam za unapred dogovoren dan/dane intervencije, odustane od intervencije, predujam se ne vraća, klinika nije u mogućnosti ga vratiti. Tako, ako pacijent samovoljno odustane ili se zbog njegove greške ne pojavi na zakazanom terminu i intervencija se ne izvrši, u cijelisti se gubi uplaćeni predujam.
Klinika nije obavezna da jednom uplaćeni predujam vrati.

UVJETI OTKAZIVANJA TERMINA
– otkazivanje termina 30 dana prije operacije: plaćanje 30% od cijene operacije
– otkazivanje termina 14 dana prije operacije: plaćanje 50% od cijene operacije
– otkazivanje termina 7 dana prije operacije: plaćanje 80% od cijene operacije
– otkazivanje termina 3 dana prije operacije: plaćanje 100% od cijene operacije

Ukoliko je pacijent već uplatio i rezervirao dan/dane za operaciju, i zakazan termin mu je potvrđen, taj termin ne može mijenjati.
Ukoliko pacijent odustane od termina koji se nalazi u specijalnim vremenskim intervalima, tj. koji su reklamirani kao Specijalna Ponuda ili Last Minute akcija, pacijent gubi predujam u potpunosti i nema pravo da ga traži od Klinike.
Novi termin intervencije, prema protokolu Klinike, se može tražiti isključivo uz uplatu novog predujma.
Izuzeci od gore navedenih pravila:
Ukoliko se operacija otkazuje zbog neočekivane bolesti ili ozbiljnog problema i to pacijent dokaže nalazom liječnika obiteljske medicine, liječnika specijaliste, otpusnim pismom iz bolnice ili nekim drugim dokumentom, tako se zakazani termin može jednom promijeniti, bez da se izgubi već plaćeni predujam. Termin se može mijenjati u naredna dva mjeseca od otkazanog termina.

Ukoliko se novi termin zakazuje nakon 2 mjeseca od otkazanog termina (podrazumijevajući ovdje promjenu termina odnosno zahtjev za novim terminom) pacijent je dužan da ponovo uplati predujam.
Novi termin operacije se može zakazati isključivo plaćanjem predujma, na osnovu važećeg cjenika za dati period.
U slučaju da je klinika zbog nepredvidivih razloga spriječena da vrši intervencije, ili ne može primiti svoje pacijente u datim terminima zbog neočekivanih i neizbježnih razloga, u svakom slučaju šalje obavijest pacijentu /pacijentima. Obavevijest se vrši e-mailom ili telefonski.
Imajući u vidu za oba problema koji ometaju pružanje usluge, klinika predlaže pacijentima 3 alternativna termina za intervenciju. Ukoliko pacijent ne prihvati ni jedan od ponuđenih termina, klinika nije obavezna nuditi novi, tako će se ovo smatrati da je pacijent odustao od operacije i ne može tražiti povrat iznosa predujma.
Plaćanjem preduja pacijent izražava potpuno razumijevanje ovih informacija, njihovo prihvaćanje i obavezu njihovog pridržavanja, kao i da od Klinike ne traži odštetu.