Legal

Impressum

MM Medestetica

Informacije

MM MEDESTETICA d.o.o.
Djelatnost: 8622, Djelatnosti specijalističke medicinske prakse
Godina osnivanja: 2016
OIB: 86047971840
Dr. Matija Miletić

Adresa

Horvaćanska cesta 75 A
Zagreb 10000
Hrvatska

Kontakt

Kontakt osoba: Dr. Matija Miletić

Telefon: +385 1 5515 293
E-mail: dr@mm-medestetica.hr

Podaci za uplatu

ZABA IBAN: HR6623600001102582468