MM Medestetica

Telefonske narudžbe ili upiti na broj telefona: +385 1 5515 293

Vrijeme poziva: od 10 -12 i 18 -20 h

Ili putem e-maila: dr@mm-medestetica.hr

Vrijeme poziva

Ponedjeljak:
Utorak:
Srijeda:
Četvrtak:
Petak:

10:00 – 12:00 ili 18:00 – 20:00
10:00 – 12:00 ili 18:00 – 20:00
10:00 – 12:00 ili 18:00 – 20:00
10:00 – 12:00 ili 18:00 – 20:00
10:00 – 12:00 ili 18:00 – 20:00

Radno vrijeme

Prema dogovoru.