Klijentice se ne vraćaju samo zbog usnica. Certifikat za je prema ocjenama pacijenata i klijenata, izabrani među najbolje kada je u pitanju plastično-rekonstruktivna i estetska kirurgija.

od 490 eur