Žene rijetko govore o ovom problemu, čak i sa liječnikom rijetko o tome pričaju. Najčešće imaju osjećaj srama, pa i ne traže pravu informaciju kako da svoj problem riješe.

od 1000 eur