Karpalni kanal je uski prostor na palmarnoj strani dlana. Devet tetiva pregibača prstiju prolazi kroz karpalni kanal kao i medijani živac. Njegova funkcija je motorička (pokret) i senzorna (osjećaj).

od 530 eur